Categories
Tiesvedība

Advokāta nozīme valstī

Viens no katras valsts pamatiem ir profesionāla tiesa, savukārt viens no veidiem, kā nodrošināt augstākā līmeņa tiesu darbu ir kvalificēti tiesu procesa dalībnieki, kas pārstāv dažādas puses tiesās. Visbiežāk tiesā aizstāvju lomu aizņemas zvērināti advokāti. Tātad viņu loma mūsu valsts kopējā taisnīgumā un demokrātijā ir ļoti nozīmīga. Atbildība Advokāts ir ne tikai aizstāvis, kurš ierodas […]