Categories
Tiesvedība

Advokāta nozīme valstī

Viens no katras valsts pamatiem ir profesionāla tiesa, savukārt viens no veidiem, kā nodrošināt augstākā līmeņa tiesu darbu ir kvalificēti tiesu procesa dalībnieki, kas pārstāv dažādas puses tiesās. Visbiežāk tiesā aizstāvju lomu aizņemas zvērināti advokāti. Tātad viņu loma mūsu valsts kopējā taisnīgumā un demokrātijā ir ļoti nozīmīga.

Atbildība

Advokāts ir ne tikai aizstāvis, kurš ierodas uz tiesas sēdi, lai nostātos sava klienta pusē. Advokāta lielākais darbs patiesībā notiek ārpus tiesas zāles, sagatavojot dažādus materiālus, noskaidrojot visus apstākļus, lasot un ievērojot likumos un iepriekšējā tiesu praksē rakstīto.

Par šīs profesijas nopietnību un nozīmīgo lomu liecina arī tas, kā advokāts uzsāk savu darbību. Viņi dod zvērestu Senāta priekšsēdētājam. Zvērestā ietverts apsolījums kalpot mūsu valstij un likumam, godprātīgi aizstāvēt pārstāvamo intereses dažādās tiesībsargājošajās iestādēs. Tikai pēc tam, kad speciālists šo visu ir apsolījis, viņš kļūst par zvērinātu advokātu.

Nemitīgi darbā

Labs advokāts pēc būtības nemitīgi ir darbā. Viņa acis un ausis ir atvērtas, nemitīgi sekojot līdzi ne tikai pasaulē un valstī notiekošajam, bet arī nemitīgi mācoties, sekojot līdzi dažādām aktuālajām tendencēm dažādās jomās.

Lai gan dažkārt sabiedrībā ir maldīgs priekšstats, ka advokāta galvenais uzdevums ir stāties tiesas priekšā, patiesībā tieši ārpus dienas norit lielākā darba daļa. Tās ir nemitīgas konsultācijas padomu došana, centieni puses samierināt ārpus tiesas, ieteikumi, kā ikdienā dzīvot tā, lai konfliktu iespējama būtu iespējami samazināta utt.

Arī pēc tiesas reti kad lieta beidzas. Parasti arī pēc tam advokāts palīdz klientam izprast nolēmumu, ja nepieciešams, sniedz atbalstu turpmākajās darbībās vai nolēmuma izpildē.

Svarīgākie brīži

Visvieglāk ir aizstāvēt to pusi un nostāties tajā pusē, kura ir nevainīga. Tieši tajos brīžos advokātam nākas strādāt ar maksimālu atbildības sajūtu un pārliecināt arī visas pārējās puses, ka nevainīgais tiešām ir nevainīgs.

Tomēr skaidrs, ka advokātu vajag arī otrai pusei, arī tā saucamajam vainīgajam. Kāda tad ir advokāta loma? Advokāti paši mēdz teikt, ka tad uzvaras sajūta ir citāda. Ja kāds no vainīgā grib piedzīt miljonu, bet beigu beigās piedzen pusmiljonu, arī tā savā ziņā ir uzvara tiesā, jo izdevies veiksmīgi mīkstināt sodu.